Η εταιρία DALCOCHEM A.Β.Ε.Ε.Φ.Α. ιδρύθηκε το 1977

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται επί της οδού Λ. Καραμανλή 213, στην περιοχή Αχαρνές σε έκταση 4.500 τ.μ.

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία μας είναι :
1.    Παραγωγή Απολυμαντικών
2.    Παραγωγή Καλλυντικών
3.    Παραγωγή Απορρυπαντικών
4.    Παραγωγή προς τρίτους
5.    Εφαρμογές PEST CONTROL SERVICE (Eντομοκτονίας - Μυοκτονίας-Απολύμανσης)
6.    Γενική Εμπορία Αναλωσίμων
7.    Εμπορία ηλεκτρικών συσκευών σύλληψης ιπταμένων εντομών (INSECT –O- CUTOR)
8.    Δοσομετρικά Συστήματα
9.    Μηχανήματα ψεκασμού Απολύμανσης (IGEBA)


H εταιρεία μας απευθύνεται σε: χώρους μαζικής εστίασης, παραγωγής επεξεργασία τροφίμων, εργαστήρια επεξεργασίας τροφίμων και ποτών, super market, μονάδες catering, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες, σχολεία, πανεπιστήμια, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, τράπεζες κ.τ.λ.


Η DALCOCHEM A.Β.Ε.Ε.Φ.Α.

Είναι στελεχωμένη με Επιστημονικό Προσωπικό(Χημικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς ,Τεχνολόγους Τροφίμων, Γεωπόνους κ.τ.λ).
Το προσωπικό μας είναι έμπειρο καταρτισμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο για τις Υπηρεσίες Εντομοκτονίας – Μυοκτονίας (Pest Control Services).
Διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό τόσο για την παραγωγή των προϊόντων της, όσο και για την εφαρμογή των υπηρεσιών που παρέχει.
Βασική προτεραιότητα της εταιρείας, επί σειρά ετών, είναι η παραγωγή και η παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό το επιτυγχάνει με τους συνεχείς ελέγχους που εφαρμόζει, την διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού και την επίμονη εστίασή της στο αποτέλεσμα.