Απολυμάνσεις

  • Μικροβιακές Απολυμάνσεις (κατ’ όγκο)
  • Καταπολέμηση Legionella
    (σε υδροδοτικό δίκτυο)
  • Απολύμανση δεξαμενών νερού