Προϊόντα Γενικού Καθαρισμού (15)

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΧΑΛΙΩΝ - ΜΟΚΕΤΩΝ - ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 4,2%

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ – ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΛ. ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 4,2%

ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧΥΡΕΣΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ - ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ

 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ -ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 1,5%

Σελίδα 2 από 2