ΧΛΩΡΟFOTEX ULTRA

ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧΥΡΕΣΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ - ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ

Λευκαίνει και καθαρίζει υγιεινά, πλακάκια - τοίχους - WC - νιπτήρες