Προϊόντα Νοσοκομειακού Ιματισμού (6)

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΛΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟ