ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ

Καθαρίζει - Λευκαίνει

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΜΟΝΑΔΑ ΠΩΛΗΣΗΣΤΙΜΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 23 ΚΙΛΩΝ ΚΙΛΟ 0,60 €
ΠΛ. ΔΟΧΕΙΟ 13,80 €
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 15 ΚΙΛΩΝ ΚΙΛΟ 0,60 €
ΠΛ. ΔΟΧΕΙΟ 9,00 €