Προϊόντα Πλυντηρίου Πιάτων (7)

ΥΓΡΟ ΧΛΩΡΙΩΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ

ΌΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ

ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ

ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ ΝΕΡΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ ΝΕΡΑ