Προϊόντα Πλυντηρίου Πιάτων (7)

ΥΓΡΟ ΧΛΩΡΙΩΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ

ΌΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ ΝΕΡΑ

ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ

ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ ΝΕΡΑ