Η DALCOCHEM ΑΒΕΕΦΑ είναι πιστοποιημένη με EN ISO 9001:2008 από την TUV AUSTRIA για όλες τις δραστηριότητες όπως:

-    Παροχή Υπηρεσιών Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους

-    Λειτουργία Εργαστηρίου της Εταιρείας για

-    Μέτρηση pH σε Υγρά Απορρυπαντικά, Απολυμαντικά και Καλλυντικά

-    Μέτρηση ιξώδους σε Υγρά Απορρυπαντικά, Απολυμαντικά και Καλλυντικά

-    Μέτρηση Δραστικών Ουσιών σε  Απορρυπαντικά και Καλλυντικά


Επίσης φέρει τις κάτωθι άδειες:

ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

  • Από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ( Ε.Ο.Φ.)

Για την παραγωγή Απολυμαντικών προϊόντων

  • Από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ( Ε.Ο.Φ.)

Για την παραγωγή Καλλυντικών προϊόντων

  • Από το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)

Για παραγωγή Απορρυπαντικών προϊόντων

 

 ISO-9001-ENG-NEW ISO-14001-NEW-ENG