Προϊόντα Νοσοκομειακού Ιματισμού (6)

ΒΑΣΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΛΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

ΑΠOΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟ