ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (8)

 ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΧΛΩΡΙΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

 ΟΞΙΝΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ

 ΙΣΧΥΡΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΠΛΥΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ

 Ειδικό υγρό καθαρισμού

ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΣΗΣ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 ΔΙΑΛΥΜΑ ΦΑΙΝΟΛΟΚΡΕΖΟΛΩΝ