Τα Τρωκτικά και η Καταπολεμήσή τους.
Η μυοκτονία αποτελείται από  μια διαδικασία καταπολέμησης τρωκτικών. Ξεκινώντας το έργο της μυοκτονίας πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουμε πολύ καλά τις κτιριακές εγκαταστάσεις και να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για τον περιβάλλοντα χώρο.muoktonia


Στη συνέχεια ακολουθεί εγκατάσταση δολωματικών σταθμών κλειστού τύπου rat bait station ή μηχανικών παγίδων σύλληψης τρωκτικών. Η επιλογή των σημείων δόλωσης καθώς και η μορφή των δολωμάτων εξαρτάται από τον χώρο και τον πληθυσμό όπως αυτά έχουν εκτιμηθεί από τα παραπάνω στάδια της εφαρμογής.
    
Τα σημεία δόλωσης καταγράφονται τοπογραφικά και αριθμούνται έτσι ώστε να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της μυοκτονίας.